Salarisadministratie

Salarisadministratie

U vindt het belangrijk dat uw personeel op tijd uitbetaald wordt en dat alles goed geregeld is. Al vanaf 1 personeelslid bent u verantwoordelijk voor een goed beheerde salarisadministratie. Op tijd de lonen overmaken en de juiste informatie aan uw medewerkers verstrekken over bijvoorbeeld reiskosten, fiscale regelingen of pensioenen. Allemaal zaken waar u verantwoordelijk voor bent.

Als u de salarisadministratie uitbesteedt aan Claus Accountants, dan weet u zeker dat alles tijdig en correct wordt uitgevoerd! Wij verzorgen de loonstroken, loonmutaties, loonaangiftes en jaaropgaven.

En als u langdurig zieken hebt of iemand moet ontslaan, is het prettig als u een beroep kunt doen op onze adviseurs. Wij kunnen u begeleiden of ondersteunen bij ontslagprocedures, het opstellen van arbeidscontracten, personeelsreglementen en vraagstukken met betrekking tot ziekteverzuim etc.

HR-administratie

Het is belangrijk dat zaken goed geregeld zijn en vastliggen in reglementen, denk aan vergoeding van reiskosten, of het bijhouden van personeelsdossiers. Als er dan iets voorvalt binnen uw bedrijf, kunt u altijd daarnaar teruggrijpen. Wij helpen u graag bij de opzet van uw HR-administratie en bieden de volgende ondersteuning:

  • signalering met betrekking tot de aanzegtermijn van contracten
  • signalering met betrekking tot aflopende contracten
  • registratie van verzuim in Claus Online
  • aanlevering van gegevens voor verzuimverzekering
  • aanlevering van gegevens voor een pensioenfonds

Online beheer en app

Claus Accountants maakt voor de verwerking van de salarisadministratie gebruikt van Claus Online. Als werkgever krijgt u online toegang tot Claus Online om journaalposten, betaalbestanden en de aangifte loonbelasting te downloaden. U heeft ook de mogelijkheid om zelf mutaties in te voeren. Per werknemer kunt u een digitaal personeelsdossier aanmaken, en zo het verzuim en verlof bijhouden. U kunt ervoor kiezen om uw werknemers per mail te informeren dat hun loonstrook online klaar staat, dan hoeft u zelf niet meer de loonstroken te versturen!

Naast dit online beheer via Claus Online, kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van een app. Voor werkgevers is er de werkgeverloket app. In deze app kunt u de dossiers van uw medewerkers inzien, mutaties invoeren, en bijvoorbeeld verlofaanvragen afwikkelen. Voor uw medewerkers is er de werknemerloket app. Met deze app hebben medewerkers met een smartphone of tablet eenvoudig overal toegang tot hun persoonlijke gegevens, salarisspecificaties, jaaropgave en verlofregistratie. Ook verlofaanvragen kunnen snel en gemakkelijk worden gedaan via de app. Alles op één plek slim en digitaal gearchiveerd. Werkgevers die werken met Claus Online en het werknemerloket gebruiken, kunnen de Werknemerloket app gratis aan werknemers beschikbaar stellen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw salarisadministratie? Neem vrijblijvend contact met ons op.