Claus Accountants Haarlem

Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen over het wetsvoorstel Autobrief II. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris ook een reactie op ingediende amendementen ter aanpassing van het wetsvoorstel.

Bijtelling
Onderdeel van het wetsvoorstel is dat voor nieuwe auto’s vanaf 2017 het algemene bijtellingspercentage 22 bedraagt tegen 25 nu. Dat lagere algemene percentage gaat niet gelden voor auto’s die voor 2017 op kenteken zijn gezet. Een van de vragen betreft de mogelijkheden om een dergelijke auto op een of andere wijze toch onder het percentage van 22 te brengen. De staatssecretaris ziet geen mogelijkheden om het hogere algemene bijtellingspercentage te vermijden door bijvoorbeeld voor de auto een ander kenteken aan te vragen.

Testmethode
De CO2-uitstoot van voertuigen wordt vastgesteld aan de hand van een testmethode. De nu gebruikte methode is niet representatief en zal worden vervangen door een andere methode. Op dit moment worden de laatste details voor de invoering daarvan in Europees verband uitgewerkt. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de nieuwe testmethode per 1 september 2017 in werking te laten treden voor nieuwe modellen die vanaf die datum op de markt komen. Een jaar later moet de nieuwe testmethode gelden voor alle modellen, behalve voor uitlopende modellen. De invoering van een nieuwe testmethode zal gevolgen hebben voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). Het is niet de bedoeling om de totale opbrengst van de BPM te verhogen door de invoering van de nieuwe testmethode. In de overgangsperiode zijn er voertuigen waarvan de uitstoot met de nieuwe methode is vastgesteld en voertuigen waarvan de uitstoot met de oude methode is vastgesteld. Mogelijk komen er voor auto’s die met de nieuwe methode zijn getest aparte tabellen. Een alternatief is dat er een omrekenmodel komt om de CO2-uitstoot onder de nieuwe testmethode te kunnen vergelijken met de CO2-uitstoot onder de oude methode. Nieuwe tabellen zijn dan niet nodig.

Amendementen
In de Tweede Kamer zijn enkele amendementen ingediend ter aanpassing van het wetsontwerp.

Het uiteindelijke oordeel over de amendementen is overigens niet aan de staatssecretaris maar aan de Tweede Kamer. Die beslist daarover bij de stemming over het wetsvoorstel.